1.desember på EWTN Norge

1.desember på EWTN Norge | 34. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Rosenkrans for kall til Munkeby

 

Inngangsvers

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

1.Lesning Dan 7,2–14

Jeg, Daniel, hadde et syn om natten, og i det syn så jeg hvorledes himmelens fire vinder brøt frem over det store hav. Og fire store dyr steg opp av havet, og alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var som en løve og hadde ørnevinger; og mens jeg så på det, ble dets vinger revet av og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det annet i rekken: Det var likt en bjørn og reiste seg på den ene side, det hadde tre ribben i sitt gap mellom sine tenner, og det ble sagt til det: Stå opp og et meget kjøtt! Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard: Det hadde fire fuglevinger på ryggen og hadde fire hoder, og det fikk stort velde. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt: Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs, trådte det ned med sine føtter: Det var anderledes enn alle de første dyr og hadde ti horn. Jeg aktet nøye på hornene: Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første horn ble rykket opp for dets skyld, og dette horn hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord. Mens jeg så på dette, ble det satt stoler frem, og en gammel av dager satte seg; hans klær var hvite som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham; og ti tusen ganger ti tusen sto foran ham; retten ble satt, og bøker ble åpnet. Mens jeg så på dette, ble dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. De andre dyrs herredømme ble tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og ble ført frem for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Responsoriesalme Dan 3,75.76.77.78.79.80.81

Lov Herren fjell og høyder, * opphøy og pris ham i evighet.

Alle jordens vekster lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle jordens kilder, * opphøy og pris ham i evighet.

Hav og elver lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle havets dyr, * opphøy og pris ham i evighet.

Himlens fugler lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle jordens dyr, * opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet, for befrielsen er nær. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 21,29–33

På den tid fortalte Jesus disiplene denne lignelsen: «Se på fikentreet, og på de andre trærne. Når de springer ut, vet dere uten videre at nå er sommeren nær. Og på samme måte: Når dere ser alt dette hende, skal dere vite at Guds rike er nær. Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF