1. januar på St Rita – gav de ham navnet Jesus

31.desember på St Rita – EWTN Norge – Lørdag i juleoktaven

Gled deg, hellige Mor!
Du fødte Kongen som råder over himmel og jord i all evighet.

Allmektige Gud, ved den salige Maria, jomfru og mor, skjenket du menneskeslekten evig frelse. Vi ber deg: Kom oss til hjelp på hennes forbønn, for ved henne mottok vi livets opphav, din Sønn, han som lever og råder …

Dagens evangelium Joh 1,1–18
På den tid skyndte gjeterne seg inn til Betlehem og fant både Maria og Josef, og barnet som lå der i krybben. Og da de hadde fått se det, fortalte de alt som var blitt sagt dem om barnet. Alle som hørte det, undret seg storlig over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte på det alt sammen og grunnet på det i sitt hjerte. Men gjeterne vendte tilbake, mens de sang Guds lov og pris for alt de hadde fått se og høre. For alt var gått slik som det var blitt sagt dem.

Da åtte dager var gått, og gutten skulle omskjæres, gav de ham navnet Jesus – det navnet engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i sin mors liv.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:
Tidebønner (uke 3):Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF