10.august på St Rita – Men dør det, bærer det rik frukt.

10.august på St Rita – EWTN Norge – 19. onsdag i det alminnelige kirkeår, festen for den hellige Laurentius.

La oss feire den salige Laurentius, som gav sitt liv for Kirken.
Slik vant han martyrkronen
og steg i jubel opp til Herren Jesus Kristus.

Evangelium Joh 12,24–26
På den tid sa Jesus til disiplene:

«Sann mitt ord: Dersom hvetekornet ikke får falle i jorden og dø, er og blir det ett eneste korn; men dør det, bærer det rik frukt. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv.

Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal da også min tjener være. Og den som vil tjene meg, ham skal min Far bringe til heder og ære.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:

Video:

YouTube player

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF