10.mars på St Rita –

10.mars på St Rita – EWTN Norge | 2. uke i fasten, fredag

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt.
La meg aldri i evighet bli til skamme.
Du vil føre meg ut av snaren
som de har lagt for meg i det skjulte,
for du er mitt vern.

Allmektige Gud, vi ber deg: Styrk vår vilje til å gjøre bot, og rens vår sjel, så vi går til den kommende høytid med det rette sinnelag.
Ved vår Herre…

Evangelium Matt 21,33–46
På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste: «Lytt nå til en annen lignelse.

Det var en gang en godseier som plantet en vinhave, satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinperse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til dem for å hente sin del av frukten. Men istedenfor gikk forpakterne løs på tjenerne – en slo de, en annen drepte de, en tredje stenet de. Han sendte da ut andre, og flere enn første gang, men de gjorde like ens med dem. Til sist sendte han dem sin sønn, idet han tenkte: ‘Min sønn vil de iallfall ha respekt for.’ Men da forpakterne så ham komme, sa de til hverandre: ‘Der har vi arvingen, kom, så slår vi ham ihjel, og arven blir vår.’ Dermed tok de fatt i ham, kastet ham ut av vinhaven og slo ham ihjel. – Men når vinhavens eier kommer, hva gjør han da med disse forpakterne?»

De svarte: «Onde er de, og en ond død skal han la dem lide. Og dernest skal han la andre forpakte vinhaven – slike som gir ham frukten i rette tid.» Da sier Jesus til dem: «Har dere aldri lest i Skriften:

‘Den sten som byggmestrene vraket, den er blitt husets hjørnesten.

Ved Herren er dette skjedd; et under er det for oss å se.’ Og derfor sier jeg dere at Guds rike skal bli tatt fra dere, og gitt til et folk hvor det får bære frukt».

Da yppersteprestene og fariseerne hørte disse lignelsene, skjønte de at det var dem han siktet til. De ville gjerne latt ham arrestere, men var redde for folket, som holdt ham for en profet.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Preken fra St Olav domkirke 2.søndag i fastetiden

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF