10.september på St Rita – Herre, herre

10.septmber på St Rita – EWTN Norge – 23. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Evangelium Luk 6,12–19
På den tid sa Jesus til disiplene: «Noe godt tre som bærer slett frukt, finnes ikke, men heller ikke noe dårlig tre med god frukt. Et tre kjennes på den frukt det bærer: En kan jo ikke plukke fiken av tistler, eller høste vindruer av tornekratt. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.

Hvorfor kaller dere meg: ‘Herre, herre,’ – når dere allikevel ikke gjør som jeg sier? Enhver som kommer til meg og hører mine ord og innretter sitt virke derefter, jeg skal si dere hvem han er lik. Han ligner en mann som bygde et hus; han grov dypt og la grunnmuren på fjell. Og da elven flommet over og vannmassene brøt mot huset, klarte de ikke å rokke det, forsvarlig bygd som det var. Men den som hører uten å gjøre, han ligner en mann som bygde sitt hus på bare bakken, uten grunnmur. Og da flommen kom, falt det straks over ende; og den manns hus brøt fullstendig sammen.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:

Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF