11.mars på St Rita | Enhver som synder er syndens slave

11.april på St Rita – EWTN Norge | 1. uke i påsketiden, tirsdag

Han har slukket deres tørst med visdommens vann.
Den skal bli sterk i dem og ikke la seg bøye.
Den skal opphøye dem i evighet. Alleluja

Allmektige Gud, du som har gitt oss påskens sakramenter,
la denne din himmelske gave ledsage oss.
Før oss til fullkommen frihet,
og la den påskeglede som fyller oss i dag,
engang bli fullendt i himmelen

Evangelium Joh 20,11–18
På den tid ble Maria stående og gråte like ved graven. Og som hun står der og gråter, bøyer hun seg ned og ser inn i graven, og der får hun øye på to engler i hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, den ene oppe ved hodet, den andre ved fotenden. De spør henne da: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarer: «Fordi de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme hun sier det, vender hun seg om, og får se Jesus stå der, men uten å skjønne at det er ham. Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter?» Hun tenkte at det måtte være gartneren, og svarte: «Å, herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham; så skal jeg komme og hente ham.» Jesus sier til henne: «Maria.» Da kjente hun ham igjen og utbrøt: «Rabbuni!» (Det er hebraisk og betyr ‘mester’.) Jesus sier: «Hold ikke fatt i meg! For jeg er ennå ikke dratt opp til min Far. Gå nå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er både min og deres Far, både min og deres Gud.» Da begir Maria fra Magdala seg avsted og forteller disiplene at hun har sett Herren, og hva han har sagt til henne.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 5):Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF