11.oktober på St Rita – så blir allting rent for dere

11.oktober på St Rita – EWTN Norge – 28. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag(år 2) –

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Dagens evangelium Luk 11,37–41
På den tid kom en fariseer og bød Jesus til middag, og Jesus gikk med og satte seg til bords. Fariseeren ble forbauset over at han ikke begynte med å rense seg før måltidet. Men Herren sa til ham:

«Ja, dere fariseere, dere vasker det ytre av kopper og kar, mens deres eget indre er fullt av ondskap og begjær! Uvettige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har han ikke også skapt det indre? Gi heller hva dere eier bort i almisser, så blir allting rent for dere.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):


Nye program:

Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF