12.desember på St Rita – Så sier heller ikke jeg med hvilken fullmakt jeg handler

12.desember på St Rita – EWTN Norge – Mandag 3.uke advent

Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til jordens ender:
Se, vår Frelser kommer; frykt ikke lenger!

Herre, lytt med miskunn til vårt rop. Opplys våre mørke hjerter med den nåde vi mottar ved din Sønns komme, han som lever og råder…

Dagens evangelium Matt 21,23–27
På den tid gikk Jesus opp i templet, og mens han var i ferd med å undervise, kom yppersteprestene og folkets eldste hen til ham og spurte: «Med hvilken fullmakt gjør du alt dette? Hvem har gitt deg myndighet til det?» Jesus svarte: «Jeg vil også stille dere et spørsmål; svarer dere meg på det, skal jeg til gjengjeld si dere med hvilken fullmakt jeg handler. – Johannes’ dåp, hvor stammet den fra? Fra Himmelen, eller fra mennesker?» De tenkte seg om og sa til hverandre: «Sier vi: fra Himmelen, – da kommer han til å spørre oss: Hvorfor trodde dere ham så ikke? Men sier vi: fra mennesker, – da er det grunn til å frykte hva folk vil si, siden alle jo anser Johannes for en profet.» Så svarte de Jesus: «Vi vet ikke.» Og han på sin side svarte: «Så sier heller ikke jeg med hvilken fullmakt jeg handler.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF