12.juni på EWTN Norge | Sann mitt ord!

12.juni på St Rita – EWTN Norge | 10. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 5,1–12
På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

«Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster efter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene; det var jo slik de forfulgte profetene før dere».
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:


Sendeskjema EWTN Norge mandag 12.juni
08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Catholic sphere
09:30    Vaticano
10:00    They might be saints
11:00    Den hellige messe i anledning 15 års jubeliumet for ordinasjonen til erkebiskop      Buendia
12:30    Miracles of the Eucharist in Portugal
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford
13:15    The Litany of the Divine Child Jesus
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica
14:00    Daglig messe
15:00    Rosenkrans

Samsending med EWTN Europa

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30   Rosenkrans
19:00   Daglig messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF