13.desember på St Rita – Ja, og derfor skal dere vite

13.desember på St Rita – EWTN Norge – Tirsdag 3.uke advent

Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham;
og på den dag skal et stort lys bryte frem.

Allmektige Gud, ved din enbårne Sønn er vi blitt en ny skapning. Se i nåde til din miskunns verk. Rens oss ved din Sønns komme, og utslett i oss alle spor av det falne menneske.
Ved ham, vår Herre…

Dagens evangelium Matt 21,28–32
På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste: «En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: ‘Gutten min, idag får du gå bort og arbeide i vinmarken.’ Men han svarte: ‘Nei, jeg vil ikke.’ Men senere angret han det og gikk. Derpå vendte faren seg til den andre og sa det samme til ham. Og han svarte: ‘Javel, herre’ – men gikk ikke. Hvilken av de to var det nå som rettet seg efter farens vilje?» De svarer: «Den første» – og Jesus sier: «Ja, og derfor skal dere vite, at tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere. Johannes viste dere rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke; skatteoppkrevere og skjøger derimot, de trodde ham. Men selv det fikk dere ikke på bedre tanker; dere tror fremdeles ikke på ham!»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF