13.mars på St Rita – Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted

13.mars på St Rita – EWTN Norge | 3. uke i fasten, mandag

Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård.
Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd
til den levende Gud.

Herre, la din evige miskunn rense og verne din Kirke,
for uten deg kan den ikke bestå.
Vi ber deg: Styr den trofast fra slekt til slekt.
Ved vår Herre…

Evangelium Luk 4,24–30
Da Jesus kom til Nasaret talte han til folket i synagogen og sa: «Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Ja for sannelig, det var mange enker i Israel i Elijas dager, den gang da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til noen av dem Elija ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel i profeten Elisjas dager, men ingen av dem ble renset, bare syreren Na’aman.» Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut på en skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom skaren og drog bort.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF