13.november på EWTN Norge

13.november på EWTN Norge | 32. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN NorgeDagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

1.Lesning Visd 1,1–7

Slik begynner Visdommens bok: Elsk rettferdighet, dere jordens dommere, tenk på Herren med ærlig hu, og søk ham i hjertets enfold. For han lar seg finne av dem som ikke mistror ham. Vrange tanker skiller menneskene fra Gud, og når hans makt settes på prøve, da refser den dårene med skam. Visdom kommer ikke inn i en sjel som opptenker ondt, heller ikke bor den i et legeme som træler under synden. Nei, tuktens hellige ånd flyr svik, den holder seg borte fra uforstandige tanker, og skremmes bort når urettferdighet kommer nær. For visdommen er en menneskekjærlig ånd. Den lar ikke spotteren være ustraffet for hans lebers ord, for Gud er vidne til hans innerste tanker, han ransaker nøye hans hjerte og hører alt det hans tunge taler. For Herrens ånd oppfyller jorden, og den som holder alt sammen, har rede på alt det som blir sagt.

Responsoriesalme

Omkved: Herre, du gransker meg og du kjenner meg.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.

Du utforsker mine veier,
hvert ord som går ut av min munn.
Herren kjenner all min ferd,
han holder meg i sin hånd.

Å fatte dette er underfullt,
høyt over mine evner.
Hvor skal jeg gå fra din ånd,
hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?

Farer jeg opp til himmelen,
så er du der,
reder jeg mitt leie i dødsriket,
er du der.

Tar jeg morgenrødens vinger,
fester jeg bo ved havets grense,
din hånd leder meg også der,
din høyre holder meg fast.

Dagens evangelium Luk 17,1–6

På den tid sa Jesus til sine disipler: «At snarer finnes kan ikke unngås, men ve den som stiller dem opp! For ham ville det være bedre å få en kvernsten om halsen og bli kastet i sjøen, enn å bli årsak til fall for en av de små. Så ta dere altså i vare!

Hvis din bror synder, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Og om han synder mot deg syv ganger om dagen, og syv ganger vender seg mot deg og sier: ‘Jeg angrer,’- så tilgi ham.» Apostlene sa da til Herren: «Gi oss større tro.» Og Herren svarte: «Hvis dere hadde tro, om så bare som et sennepsfrø, da kunne dere ha sagt til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet,’ – og det ville ha lystret dere!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 4, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Dagens on demand forslag fra EWTN

 


 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF