14.august på St Rita – Far skal stå mot sønn

14.august på St Rita – EWTN Norge – 20. søndag i det alminnelige kirkeå

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Evangelium Matt 19,3–12
På den tid sa Jesus til disiplene:

«For å sette jorden i brann er jeg kommet, og hvor jeg skulle ønske at ilden alt var tent! Men jeg har en dåp å gå igjennom, og det er smertefullt å vente, til den er fullbragt!

Tror dere jeg er kommet for å bringe fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men splid. Om der er fem mennesker i samme hus, skal de fra nå av være i strid med hverandre: tre mot to og de to mot de tre. Far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot sin svigerdatter og svigerdatteren mot sin svigermor.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF