14.desember på St Rita – Er du den som skal komme?

14.desember på St Rita – EWTN Norge – Onsdag 3.uke advent

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.

Allmektige Gud, vi ber deg, la den kommende høytid bringe oss hjelp i dette liv, og skjenke oss den evige lønn.
Ved vår Herre…

Dagens evangelium Luk 7,19–23
På den tid kalte Johannes to av sine disipler til seg og sendte dem til Herren for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Mennene kom da til Jesus og sa: «Johannes, Døperen, har sendt oss til deg for å spørre om du er den som skal komme, eller om vi skal vente en annen?» Nettopp da var det mange som ble helbredet for sine sykdommer, sine plager og sine onde ånder, og mange blinde fikk synet igjen. Og Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere ser og hører: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og det glade budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):


Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF