14. februar på St Rita – Avlingen er rik, men høstfolkene få

14.februar på St Rita – EWTN Norge | 6. tirsdag i det alminnelige kirkeår

Dette er de hellige Guds venner
som vant ære ved å forkynne den guddommelige sannhet.

Allmektige, evige Gud, ved de salige brødre Kyrillos og Methodios sendte du Evangeliets lys til de slaviske folk. Gjør våre hjerter åpne for ditt ord, så vi som ett folk står samlet i bekjennelsen av den sanne tro. Ved vår Herre …

Evangelium Luk 10,1–9
På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke.

Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så av sted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis.

Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.

Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd.

Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: ‘Guds rike står for døren!’»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF