14.juni på EWTN Norge | Ikke en tøddel

14.juni på St Rita – EWTN Norge | 10. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 5,17–19
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, – før alt er skjedd. Og derfor – den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:

Sendeskjema EWTN Norge tirsdag 13.juni

08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Gospel glimpses
09:15    Tolkien’s “The Lord of the Rings” A Catholic worldview
10:15    The Angelus from the grotto of the Annunciation in Nazareth
10:30    The Crusades
11:00    Life on the Rock
11:30    The Doctors of the Church
12:00   Ratzinger’s Ecclesiology in its wider theological context
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford
13:15  The Litany of Saint Joseph
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica
14:00    Daglig messe
15:00    Rosenkrans

Samsending med EWTN Europa

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30   Rosenkrans
19:00   Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF