15.august på EWTN Norge | Min sjel forkynner Herrens storhet

15.august på EWTN Norge | Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messe


Klikk på bildet for å lese med om Jomfru Maria

Et stort tegn viste seg på himmelen:
En kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter,
og en krans av tolv stjerner om sitt hode.

Allmektige, evige Gud, du har tatt den alltid rene Jomfru Maria, din Sønns mor, med sjel og legeme opp til himmelens herlighet. Vi ser hen til dette håpets og trøstens tegn og ber at du må lede oss på den vei som fører til din herlighet. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Luk 1,39–56
I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.

Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:

«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Da sa Maria:

«Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har Den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt.

Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike.

Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte i miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»

Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte deretter hjem til sitt hus.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 15.august
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Aid to the Church in Need Ethiopia, From Every Clan
02:00 Journey Home Sr. Julia Mary Darrenkamp, FSP
03:00 Women Made New You Are Not Alone
03:30 Theology of the Body The John Paul II Revolution
04:00 Living Right with Dr. Ray Mother’s Miracle
05:00 Walsingham Stories Abbot Hugh Allan, O Praem
05:30 Liturgy of the Hours for Lay People A Prayer for the Whole People of God, Pt. 1
06:00 The Holy Land Rosary Sorrowful Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
07:00 EWTN Live John Henry Crosby
08:00 Saints vs. Scoundrels St. Maximilian Kolbe vs Joseph Goebbels Pt. 2
08:30 Laudes og Matutin
09:00 Markus evangeliet fra Katolsk Horisont
09:30 Rosenkrans
10:00 Holy Mass for the Solemnity of the Assumption
12:00 P. Arne Marco har ordet
12:30 Meditations on the Assumption of Our Lady
13:00 Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels Monastery
13:05 Reflections with Fr. Leo Clifford Humility
13:15 The Litany of the Most Holy Name of Jesus
13:30 The Holy Rosary with Mother Angelica Sorrowful Mysteries
14:00 Daily Mass Solemn Mass of the Assumption from EWTN
15:15 Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:45 Kenosis
16:00 Solemn Mass of the Assumption of Our Lady
17:30 Rosenkrans
18:00 Høymesse fra St Olav Trondheim
19:30 Gotland – en öppning mot heligheten
20:00 Karmels hage – Podkast
20:30 Katolsk I hodet – Podkast
20:45 Kompletorium
21:00 Journey Home Sr. Julia Mary Darrenkamp, FSP
22:00 EWTN News Nightly
22:30 Catholic Sphere
23:00 The Military Orders and the Crusades The Templars: Defense of the Holy Land to Suppression
23:30 Long Ride Home with Bear Woznick Jesus Slays the Fleeing Dragon

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Daglig messe

YouTube player


Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF