15.juli på St Rita – Kornmarkene på en sabbat

15.juli på St Rita – EWTN Norge
Minnedag for Den hellige Svithun, skytshelgen for Stavanger og mot tørke

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Evangelium Matt 12,1-8 
På den tid hendte det at Jesus vandret gjennom kornmarkene på en sabbat. Hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og spise dem. Men fariseerne som så det, sa til ham: «Der gjør dine disipler noe som ikke er tillatt på sabbaten.» Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og spiste av skuebrødene, som hverken han eller hans følge hadde lov til å spise, – bare prestene? Eller har dere ikke lest i Loven at prestene i templet kan bryte sabbaten uten dermed å være skyldige? Og det sier jeg dere, at her er noe større enn templet. Og hvis dere hadde skjønt hva meningen er med dette ordet: ‘Miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha’ – da ville dere ikke ha fordømt folk som er uten skyld. Menneskesønnen er nemlig herre over sabbaten.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium podkast

Tidebønner:


Nye program:


Video:

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF