15.mai på St Rita | Og dere også skal vidne

15.mai på St Rita – EWTN Norge | 6. uke i påsketiden, mandag

Kristus er oppstanden fra de døde og dør ikke mer.
Døden har ikke lenger herredømme over ham. Alleluja.

Miskunnsrike Gud, la oss som feirer påskens hellige liturgi, alltid få erfare kraften i din Sønns oppstandelse, han som lever og råder…

Evangelium Joh 15.26–16,4
På den tid sa Jesus til sine disipler: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen – Sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen – da skal han vidne om meg. Og dere også skal vidne, for dere har vært med meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere for å verge dere mot frafall. Dere kommer til å bli utstøtt av synagogen; ja, den tid skal komme, da folk tror de ærer Gud ved å slå dere ihjel. Men når de gjør dette, er det fordi de hverken kjenner Faderen eller meg. Og nå har jeg sagt dere det, så dere skal være varslet, når timen kommer.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 6):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF