16.november på St Rita – Herre, ditt pund er blitt til fem pund

16. november på St Rita – EWTN Norge – 33. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag(år 2) –

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre

Dagens evangelium Luk 19,11–27
På den tid fortalte Jesus en lignelse fordi han var nær Jerusalem, og de tenkte at Guds rike nå straks skulle bryte frem. Han sa da: «En adelsmann drog en gang til et land langt borte for å få kongsnavn, og så vende hjem. Han kalte ti av sine tjenere til seg og gav dem ti pund, og sa til dem: ‘Driv forretninger med disse til jeg kommer tilbake.’ Men hans landsmenn hatet ham og sendte en sendeferd efter ham som skulle si: ‘Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.’ Da han så kom tilbake for å overta kongedømmet, lot han kalle frem de tjenerne han hadde overlatt pengene til, for å få vite hva hver enkelt hadde fått ut av dem. Den første kom da frem og sa: ‘Herre, av ditt ene pund er det blitt ti pund.’ Og han sa: ‘Det er bra, du er en god tjener. Og fordi du har vært pålitelig i små ting, skal du herske over ti byer.’ Så kom den andre og sa: ‘Herre, ditt pund er blitt til fem pund.’ Og til ham sa han: ‘Så vær herre over fem byer.’ Derefter kom det enda en annen og sa: ‘Herre, her har du pundet ditt, som jeg hadde gjemt i et tørkle. For jeg var redd for deg, så streng en mann som du er; du tar inn der du ikke har lagt ut, og høster der hvor du ingenting har sådd?’ Da svarte kongen: ‘Du er en slett tjener, og det er ut fra dine egne ord jeg dømmer deg! Så du mente at jeg er en hård mann, som tar inn der jeg ikke har lagt ut, og som høster der hvor jeg ikke har sådd? Men hvorfor satte du da ikke pengene mine i en bank? så hadde jeg iallfall fått dem igjen med renter?’ Og så sa han til dem som stod omkring: ‘Ta pundet fra ham, og gi det til ham som har ti pund.’ De svarte: ‘Men han har jo allerede ti, herre?’ ‘Da sier jeg dere at den som har, han skal få mer, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. – Men mine fiender, de som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne!’»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF