16.oktober på St Rita – Han skal snart nok gi dem deres rett!

16.oktober på St Rita – EWTN Norge – 29. uke i det alminnelige kirkeår, søndag (år 2)

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Dagens evangelium Luk 18,1–8
På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid skulle be og aldri gå trett: «I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske.

Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: ‘Gi meg rett overfor min motpart.’

Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, ellers ender hun med å plage livet av meg.’»

Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han synes å gi seg tid?

Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres rett! – Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 1):Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF