16.september på St Rita – Maria, kalt Maria fra Magdala

16.septmber på St Rita – EWTN Norge – 24. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Evangelium Luk 8,1–3
På den tid drog Jesus fra by til by, fra landsby til landsby, og forkynte Guds rike. De tolv var med ham, og også noen kvinner som han hadde helbredet for sykdommer og drevet onde ånder ut av: Maria, kalt Maria fra Magdala, – henne var syv demoner fart ut av, Johanna, gift med Kuza, som var embedsmann hos Herodes, og Susanna, og mange andre, som sørget for dem med det de eide.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 4):


Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF