17.august på EWTN Norge | tilgir sin bror

14.august på EWTN Norge | 19. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messe


Klikk på bildet for å lese mer om den hellige Hyacint av Polen

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 18,21–19,1
På den tid kom Peter bort til Jesus og spurte: «Herre, hvor mange ganger er jeg forpliktet til å tilgi en bror som krenker meg? Like til syv ganger?» Jesus sier: «Til det svarer jeg: Ikke syv, men syvogsytti.» «Og således kan himlenes rike lignes med en konge, som ville gjøre opp sitt regnskap med sine embedsmenn. Oppgjøret begynte, og en som skyldte ham ti tusen talenter, ble ført frem. Han hadde ikke noe å betale med, og derfor befalte hans herre at han skulle selges, med kone og barn og alt han eide, så gjelden kunne bli betalt. Da kastet embedsmannen seg i støvet for ham og bad: ‘Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Hans herre syntes synd på ham og lot ham gå, og eftergav ham til og med gjelden. Men idet embedsmannen gikk ut, kom han over en kollega, som skyldte ham hundre denarer. Dermed grep han ham i strupen og sa: ‘Betal det du skylder!’ Den annen falt ned for ham og bønnfalt ham: ‘Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg!’ Men han ville ikke; tvert imot, han drog avgårde til fengslet med ham, og der skulle han sitte inntil han hadde betalt det han skyldte. Da hans kolleger så hva som gikk for seg, ble de opprørt og gikk og fortalte sin herre det hele. Og hans herre lot ham kalle til seg og sa til ham: ‘Du slyngel! Alt det du skyldte, eftergav jeg deg fordi du bad meg om det. Jeg viste deg barmhjertighet; burde ikke da også du ha vist barmhjertighet mot din kollega?’ Og full av vrede lot han bøddelknektene ta seg av ham, inntil han hadde betalt alt han skyldte. – Og slik kommer min himmelske Far til å gjøre med dere, dersom ikke hver enkelt av hjertet tilgir sin bror.»

Da Jesus hadde endt denne talen, drog han fra Galilea opp mot den delen av Judea som ligger hinsides Jordan.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 17.august
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Signs of Life On the Road: The Meaning of Pilgrimage
02:00 New! EWTN Live Dr. Peter Kilpatrick
03:00 Women Made New Essence of a Catholic Wife
03:30 Theology of the Body John Paul II’s New Synthesis of Faith, Part 2
04:00 Icons The Friars
04:30 Long Ride Home with Bear Woznick Jesus Slays the Fleeing Dragon
05:00 Papal Audience
06:00 Holy Land Rosary: Luminous Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
07:00 New! Father Spitzer’s Universe
08:00 Life is Worth Living Macbeth
08:30 Laudes og Matutin
09:00 Rosenkrans
09:30 New! At Home with Jim and Joy Ruthie Greenhalgh Pt. 1
10:00 Pedro Ballester- I Have Never Been Happier
11:00 Journey Home Sr. Julia Mary Darrenkamp, FSP
12:00 Mother Angelica Live Classics Luke 7:36
13:00 P. Arne Marco har ordet
13:30 Karmels hage
14:00 Daily Mass
15:00 New! Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 Church and the Poor Redemptive Suffering
16:00 Chaplet of Divine Mercy
16:20 New! Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 My Little Angels Creation
17:00 My Catholic Family Saint Claire of Assisi
17:30 Rosenkrans
18:00 Åndelig føde
19:00 Daily Mass
20:00 Segl – Podkast
20:45 Kompletorium
21:00 EWTN Live Dr. Peter Kilpatrick
22:00 EWTN News Nightly
22:30 Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist Disciple of Christ – Education in Virtue, Pt. 3
23:00 Handing on the Faith Handing on the Story of Faith
23:30 EWTN Bookmark Jesus Drew Himself Near

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Daglig messe

YouTube player


Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF