17.mars på St Rita | Uten å bli født på ny, kan ingen skue Guds rike

17.april på St Rita – EWTN Norge | 2. uke i påsketiden, mandag

Kristus er oppstanden fra de døde og dør ikke mer.
Døden har ikke lenger herredømme over ham. Alleluja.

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg vår far.
La barnekårets ånd vokse i våre hjerter,
og før oss inn til den arv du har lovet oss.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 3,1–8
Der var en mann som het Nikodemos; han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus efter at natten var falt på, og sa til ham: «Rabbi, vi forstår at du er en lærer som er sendt av Gud; for ingen kan gjøre de jærtegn du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sann mitt ord: Uten å bli født på ny, kan ingen skue Guds rike.» Nikodemos innvender: «Hvordan kan en voksen mann bli født en gang til? Han kan jo ikke godt komme inn i sin mors liv og så bli født om igjen?» Jesus svarer: «Sann mitt ord: Uten å bli født av vann og Ånd, kan ingen komme inn i Guds rike. Kjøtt og blod avler kjøtt og blod, mens Ånden avler ånd. Så bli da ikke forbauset om jeg sier at dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden.»
(www.bibelen.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF