17.november på St Rita – Det er skjult for dine øyne

17. november på St Rita – EWTN Norge – 33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag(år 2) –

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre

Dagens evangelium Luk 19,41–4
På den tid nærmet Jesus seg Jerusalem og så ut over den, da brast han i gråt over den og sa: «Om bare også du idag hadde forstått hva som tjener til din fred. Men nei – det er skjult for dine øyne. Så skal du få oppleve dager da dine fiender skal grave festningsvoller omkring deg, da de skal omringe deg og trenge inn på deg fra alle kanter og jevne deg med jorden, sammen med alle dine barn. Det skal ikke bli sten tilbake på sten av deg, fordi du ikke skjønte det, da Gud i sin nåde besøkte deg.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 1):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF