18.august på EWTN Norge | han begår ekteskapsbrudd

18.august på EWTN Norge | 19. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messe


Klikk på bildet for å lese mer om den hellige Helena

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 19,3–12
På den tid ville noen av fariseerne sette Jesus på prøve og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra opphavet av ‘gjorde dem til mann og kvinne’, og at han sa: ‘Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og knytte seg til sin hustru, og de to skal bli ett legeme?’ Altså er de ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.» De innvender: «Men hvordan kan så Moses tillate at man gir henne fri, bare ved å utstede en skilsmisseerklæring?» Han svarer: «Om Moses tillot dere å sende deres hustruer fra dere, var det på grunn av deres opprørske hjerter. Og fra opphavet av var det ikke slik. Og det sier jeg dere, at en mann som skiller seg fra sin hustru – når det da ikke gjelder et ulovlig ekteskap – og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.» Disiplene sier da til ham: «Står saken slik mellom mann og kvinne, er det lite rådelig å gifte seg.» Og han svarer: «Ikke alle kan forstå disse ting; men noen har fått gave til det. For det er jo så, at der finnes folk som er født uskikket til ekteskap; der finnes andre, som mennesker har gjort slik; og der finnes dem som selv har valgt det slik, for himlenes rikes skyld. Den som kan, får ta det til seg!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 18.august
00:00 – Daily Mass
01:00 – Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 – Work Out Your Salvation! The Theology of Faithfulness to Daily Duty Be Faithful to Your Daily Duty, Pt. 1
02:00 – New! World Over
03:00 – Women Made New Open to Life
03:30 – Theology of the Body Original Humanity in the Garden of Eden
04:00 – Pedro Ballester- I Have Never Been Happier
05:00 – Church and the Poor Redemptive Suffering
05:30 – St. Faustina’s Way of the Cross at the National Shrine of the Divine Mercy
06:00 – The Holy Land Rosary Sorrowful Mysteries
06:30 – Chaplet of St. Michael
07:00 – New! Scripture and Tradition with Fr. Mitch Pacwa Wheat and Tares Pt. 19
08:00 – The Sacred Heart of Jesus with Fr. Bernard McGuckian Sj Devotion to the Sacred Heart and the Eucharist
08:30 – Laudes og Matutin
09:00 – Rosenkrans
09:30 – Savoring Our Faith Rhine River Shrines
10:00 – The Heresies Ep. 13- American Heresies
10:30 – Explore with the Miracle Hunter New Orleans
11:00 – Web of Faith 2.0 Living Saints
11:30 – Liturgy of the Hours for Lay People A Prayer for the Whole People of God, Pt. 1
12:00 – EWTN Live Dr. Peter Kilpatrick
13:00 – P. Arne Marco har ordet
13:30 – Podkast
14:00 – Daily Mass
15:00 – New! Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 – Stations of the Cross
16:00 – Chaplet of Divine Mercy
16:20 – New! Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 – The Way of the Cross for Kids
17:00 – Chaplet of the Seven Sorrows of Mary
17:30 Rosenkrans – Norwegian
18:00 Møte med Birgittasøstrene
18:30 Karmels Hage – Podkast
19:00 Daily Mass
20:00P. Arne Marco har ordet
20:45 Kompletorium
21:00 – World Over
22:00 – EWTN News Nightly
22:30 – New! Living Divine Mercy
23:00 – The Promise- We Said I Do Forever Steve and Kristy Allgeyer
23:30 – Work Out Your Salvation! The Theology of Faithfulness to Daily Duty Be Faithful to Your Daily Duty, Pt. 2

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Daglig messe

YouTube player


Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF