18.mars på St Rita | For at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie

18.april på St Rita – EWTN Norge | 2. uke i påsketiden, tirsdag

La oss glede oss og juble og gi Gud ære,
for Herren, vår Gud, den Allmektige er konge. Alleluja.

Allmektige Gud, hjelp oss å forkynne kraften i vår Herres oppstandelse. Du som har gitt oss pantet på det evige livs gaver, gjør du oss rede til engang å motta dem i deres fylde.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 3,7–1
På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Sann mitt ord: Dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden.»

Nikodemos svarer: «Men hvordan blir dette mulig?»

Jesus sier da til ham: «Du er en av Israels lærere, og så er du uvitende om dette? – Sann mitt ord: Vi taler om hva vi vet, vi vidner om hva vi har sett, og dog forkaster dere vårt vidnesbyrd. Når dere ikke tror meg når jeg taler om de jordiske ting, hvordan skal dere da kunne tro meg når jeg taler om de himmelske? – Ingen er jo steget opp til himmelen uten en: han som også er steget ned fra den, – Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»
(www.bibelen.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF