19.august på St Rita – hvilket er det største bud i Loven?

19.august på St Rita – EWTN Norge – 20. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Evangelium Matt 22,34–40

På den tid fikk fariseerne høre at Jesus hadde bragt saddukeerne til taushet. Da samlet de seg om ham og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham:

«Mester, hvilket er det største bud i Loven?»

Han svarte: «’Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det første og største bud. Men det annet er det første likt: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ – På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:Nye program:Video:

YouTube player

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF