19.januar på St Rita – Rekk hånden ut!

19.januar på St Rita – EWTN Norge – Torsdag – 2. søndag i det alminnelige kirkeår

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Evangelium Mark 3,7–12
På den tid trakk Jesus seg unna ned mot sjøen, sammen med disiplene. Men en stor mengde folk fra hele Galilea fulgte dem. Det kom også folk fra Judea og Jerusalem, fra Idumea og Transjordan og fra landet omkring Tyros og Sidon, en stor mengde, som hadde hørt om alt han gjorde. Da bad han disiplene alltid å holde en båt klar, for det tilfelle at trengselen om ham ble altfor stor. Han helbredet nemlig mange, slik at alle som led av en eller annen plage, trengte seg inn på ham for å få røre ved ham. Og de vanhellige åndene, så snart de så ham, falt ned for ham og ropte at han var Guds sønn. Men han bød dem i strenge ordelag at de ikke skulle røbe hvem han var.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF