19.oktober på St Rita – Min herre gir seg tid

19.oktober på St Rita – EWTN Norge – 29. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Dagens evangelium Luk 12,39–48
På den tid sa Jesus til disiplene: «Tenk også på, at om husbonden visste hva tid tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. – Så vær også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme når dere minst venter det.»

Peter spurte da: «Herre, er det oss du tenker på med denne lignelsen, eller gjelder det alle?» Og Herren svarte: «Mon tro hvem han er, den tro og kloke forvalter, som husbonden vil sette over hele sitt husfolk, så folkene får kosten i rett tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier.» – Men hvis denne tjeneren tvertimot sier til seg selv: «Min herre gir seg tid,» – og han gir seg til å slå drengene og pikene, og spise og drikke og fylle seg, da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg, for å la ham dele skjebne med de utro!

Den tjener som nok kjente sin herres vilje, men ikke fulgte den og ikke holdt noen ting rede, han skal få grundig pryl; mens den som ikke kjente den, han skal få mindre, om han enn gjorde ting som var straff verd. For den som meget er gitt, ham ventes det meget igjen av; og den som har fått meget betrodd, av ham blir det forlangt desto mer.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 1):Nye program:

Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF