19.september på EWTN Norge | Gjør dette

18.september på EWTN Norge | 24. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messeHerre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Luk 7,11–17

På den tid gav Jesus seg på vei til byen Nain, og disiplene og en stor flokk mennesker fulgte ham. Som han nærmet seg byporten, møtte han et likfølge: det var en enkes eneste sønn som var død, og en stor mengde folk fra byen fulgte. Da Herren fikk se kvinnen, ble han grepet av medlidenhet med henne og sa: «Ikke gråt.» Så gikk han bort og la hånden på båren. Bærerne stanset og Jesus sa: «Unge mann, jeg befaler deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus gav ham tilbake til hans mor. Da ble alle grepet av ærefrykt, og de priste alle Gud, for, som de sa: «En stor profet er oppstått iblant oss, – Gud har gjestet sitt folk.» Og ryktet om dette kom ut i hele Jødeland og landet omkring.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 12.september
Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF