3.desember på St Rita – Det skje som dere tror

3.desember på St Rita – EWTN Norge – 1. uke i advent, lørdag

Kom, la ditt åsyn lyse over oss, så vi blir frelst,
Herre, du som troner over kjeruber.

Barmhjertige Gud, du sendte din enbårne Sønn inn i vår verden for å frigjøre oss fra syndens herredømme. La ikke vårt håp bli til skamme, men skjenk oss i din nåde den sanne frihet.

Dagens evangelium Matt 9,35–10,1.6–8
På den tid drog Jesus omkring i hver by og hver landsby, underviste i synagogene og forkynte det glade budskap om Riket. Alle slags sykdommer og skrøpeligheter helbredet han. Men når han så utover folkemengdene, ble han grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.» Så kalte han til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Han sendte dem ut, mens han la dem følgende på hjerte: «Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanenes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 1):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF