2.november på St Rita – Jeg er Oppstandelsen og Livet

2. november på St Rita – EWTN Norge – 31. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2) – Allesjelers dag

Likesom Jesus er død og oppstanden,
således skal også Gud føre til seg, med Jesus,
alle som sov inn i troen på ham,
og likesom alle dør i Adam,
således skal alle få livet tilbake i Kristus.

Dagens evangelium Joh 11,17–27
På den tid [kom Jesus til Betania og fant at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.

Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham imøte; Maria satt hjemme i huset.

Og så] sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, Herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 3):Nye program:


Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF