20.desember på EWTN Norge

20.desember på EWTN Norge | 3. uke i advent, onsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeDirekte rosenkrans mandag til fredag kl 12.00

Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

En kvist skal skyte frem av Jesses rot.
Hele jorden skal bli fylt av Herrens herlighet,
og alt kjød skal se Guds frelse.

Kirkebønn

Evige Gud, ved englenes budskap tok den uplettede Jomfru imot ditt evige Ord. Hun ble guddommens bolig og fyltes av Den Hellige Ånds lys. Lær oss av hennes forbilde ydmykt å følge din vilje.
Ved vår Herre…

1.Lesning Jes 7,10–14

I de dager talte Herren til Akas og sa: «Krev deg et tegn fra Herren din Gud, om du vil ha det nede i dødsriket eller oppe i det høye!» Men Akas svarte: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.» Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere nå også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en ung kvinne blir med barn og føder en sønn, og hun skal gi ham navnet Emmanuel.»

Responsoriesalme Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6

Omkved: Se, herlighetens konge kommer.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom ?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.
Tomhet lokker ham ikke, falsk har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers
Halleluja. Davids nøkkel, du som åpner det evige rikets porter: Kom og før fangene ut fra fangehullet, de som bor i mørke. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 1,26–38

Da det led på den sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en ung pike trolovet med en mann som het Josef. Han var av Davids ætt; og den unge pikens navn var Maria. Engelen trådte inn til henne og sa: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket ved hans ord, og undret seg på hva dette kunne være for slags hilsen. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, ‘den Allerhøyestes sønn’ skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.» Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det hellige barn du føder, kalles Guds sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.» Maria svarte: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF