20.juni på EWTN Norge | Selv tolloppkreverne gjør det samme

19.juni på St Rita – EWTN Norge | 11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 5,20–26
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste’ – og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder.

For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det, – gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:
Sendeskjema EWTN Norge tirsdag 20.juni

08:00 – Laudes
2.lesning matutin
08:30    Rosenkrans
09:00    The Inquisition
09:30    At Home with Jim and Joy
10:00   EWTN Pro-Life Weekly
10:30    Stones and Pearls: The Rosary in the Holy Land
11:00 Living Divine Mercy
11:30 Handing on the Faith
12:00   Rosenkrans
12:30 Solrun Nes – En ikonmaler
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford
13:15  The Litany of the Most Precious Blood of Jesus
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica
14:00    Daglig messe
15:00    Rosenkrans

Samsending med EWTN Europa

18:00    Vesper
2.Lesing Matutin
18:30   Rosenkrans
19:00   Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF