20.mars på St Rita | Den som tror på Sønnen, har et evig liv

20.april på St Rita – EWTN Norge | 2. uke i påsketiden, torsdag

Gud, da du drog ut foran ditt folk,
ryddet vei for dem og bodde iblant dem,
da skalv jorden og himlene gav regn. Alleluja.

Miskunnsrike Gud, la oss alltid få erfare kraften i det verk som fullbyrdes gjennom påskens hellige liturgi.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 3,31–3
På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Han som kommer ovenfra, står over alle; den som stammer fra jorden, er av jord, og taler som en som hører jorden til. Han som kommer fra himmelen, vidner om ting han har sett og hørt, og dog fester man ikke lit til hans vidnesbyrd. Men den som godtar hans vidnesbyrd, bekrefter at Gud er sanndru. Den som Gud har utsendt, forkynner Guds ord; uten mål og grenser gir Gud sin ånd.

Faderen elsker Sønnen og har overgitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har et evig liv. Men den som nekter å tro på Sønnen får ikke se livet; over ham hviler Guds vrede.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF