20.november på EWTN Norge

20.november på EWTN Norge | 33. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeDagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Det blir ikke Tidebønner fra St Olav 20.11 grunnet kurs.

Inngangsvers

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Makk 1,11–16.43–45.57–60.65–67

I de dager fremgikk det av Aleksanders tjenere et syndig rotskudd, Antiokus Epifanes, kong Antiokus’ sønn som hadde vært gissel i Rom; han ble konge i det hundre og syv og trettiende år av grekernes herredømme. I de dager utgikk ugudelige folk fra Israel, og de overtalte mange, idet de sa: La oss gå og gjøre en pakt med hedningene rundt

I de dager fremgikk det av Aleksanders tjenere et syndig rotskudd, Antiokus Epifanes, kong Antiokus’ sønn som hadde vært gissel i Rom; han ble konge i det hundre og syv og trettiende år av grekernes herredømme. I de dager utgikk ugudelige folk fra Israel, og de overtalte mange, idet de sa: La oss gå og gjøre en pakt med hedningene rundt omkring oss. For fra den dag da vi skilte oss fra dem, har mange ulykker rammet oss. Og det ordet vant bifall. Noen av folket tilbød seg frivillig og gikk til kongen, og han ga dem lov til å gjøre efter hedningenes skikker. Så bygde de en plass for legemsøvelser i Jerusalem efter hedningenes vis. Og de gjorde seg selv forhuder og falt fra den hellige pakt for å gjøre felles sak med hedningene. De solgte seg til å gjøre det onde. Kong Antiokus lot utgå en skrivelse til hele sitt rike at alle skulle være ett folk, og enhver skulle forlate sine egne seder og skikker. Og alle hedningefolkene vedtok det efter kongens ord. Også mange av Israel syntes godt om hans gudsdyrkelse og de ofret til avgudene og vanhelliget sabbaten. På den femtende dag i måneden kislev, i det hundre og fem og firtiende år, oppreiste de ødeleggelsens vederstyggelighet på brennofferalteret. I byene i Juda rundt omkring bygde de alter, og ved husenes dører og på gatene brente de røkelse. De lovbøker som de fant, rev de i stykker og kastet på ilden. Når paktens bok ble funnet hos noen, og når noen holdt seg til loven, da dømte kongens bud ham til døden. Mange i Israel tok mot til seg og var fast bestemt på ikke å ete noe urent. De valgte å dø, heller enn å bli urene ved mat og vanhellige den hellige pakt, og således led de døden. En stor vredesdom lå tungt over Israel.

Responsoriesalme Sal 119

Omkved: Hold meg i live i din miskunn, så jeg kan følge din lære.

Jeg er grepet av brennende harme
mot de onde som svikter din lov.
De ugudeliges nett snører seg om meg,
jeg glemmer ikke din lov.

Forløs meg fra menneskers vold,
så vil jeg holde dine bud.
De som skamløst forfølger meg er nær,
de er fjernt fra dine lover.

Fra de ugudelige er frelsen fjern,
de søker ikke din vilje.
Jeg har sett på de troløse med avsky,
de som ikke holder dine bud.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 18,35–43

På den tid nærmet Jesus seg Jeriko, og det satt en blind der ved veikanten og tigget. Da han hørte folkemengden på veien, spurte han hva det var, og de svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da ropte han ut: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» De som gikk foran prøvde å true ham til å tie, men han bare skrek enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og bød at han skulle føres frem. Og så spurte han den blinde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Og Jesus sa til ham: «Bli seende. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen, og fulgte Jesus videre på veien, mens han lovet Gud. Og alt folket som så det, sang Guds pris.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF