20.november på St Rita – ja, alle ting

20. november på St Rita – EWTN Norge – Kristi kongefest

Herrevelde og rikdom, visdom og styrke,
ære, hyllest og lovprisning
tilkommer med rette det ofrede Lam.
Ham være æren og makten i all evighet.

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre

Dagens evangelium Luk 23,35–43
På den tid hånte rådsherrene Jesus og sa: «Andre har han frelst, la ham nå frelse seg selv, hvis han er den som Gud har salvet og utvalgt!»

Soldatene drev også gjøn med ham, de gikk frem og rakte ham sur vin og sa: «Hvis du er jødenes konge, så får du nå frelse deg selv!» Det var også satt en plakat over ham hvor det stod: «Denne mannen er jødenes konge.»

En av de forbryterne som hang der, gjorde også narr av ham og sa: «Er ikke du Messias? Så frels både deg selv og oss!»

Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke engang Gud, du som lider den samme straffen! Og vi lider den med rette, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.»

Og så la han til: «Jesus, husk på meg når du kommer med ditt rike!»

Da svarte Jesus: «Sannelig, det lover jeg deg: Ennå i dag skal du være med meg i Paradis!»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 2):


Nye program:


Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF