21.mars på St Rita | Vil du bli frisk?

21.mars på St Rita – EWTN Norge | 4. uke i fasten, tirsdag

Dere som tørster, kom til vannene, sier Herren;
og dere som ingen penger har, kom, drikk og vær glade!

Herre, la fastetidens bot gjøre oss rede til å ta imot påskens mysterium med et rent sinn, og forkynne budskapet om din frelse.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 5,1–3a.5–16
Det var en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk kalles Bezatha, den har fem bueganger, og under dem lå det en mengde syke, blinde, lamme og vanføre. – Der var det en mann som hadde vært syk i åtteogtredve år. Jesus så ham ligge der, og da han forstod at han hadde hatt det lenge slik, sa han til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarer: «Herre, jeg har ingen som kan kaste meg ned i dammen med en gang vannet kommer i opprør, og i samme øyeblikk jeg kommer, er det en annen som styrter seg uti før meg.» Jesus sier til ham: «Reis deg, ta båren din og gå.» Og i samme øyeblikk ble mannen frisk, tok sin båre og gikk. Nå var det sabbat da dette hendte, og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære den båren.» Men han svarte: «Han som gjorde meg frisk, han sa også til meg: ‘Ta din båre og gå’» De spurte ham da: «Hvem var det som sa det til deg, ta din båre og gå?» Jesus hadde imidlertid trukket seg unna, så meget folk som det var på stedet, og mannen som var blitt leget, kunne ikke si hvem det var. Først senere møter Jesus ham i templet og sier til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd da ikke mer fra nå av, så det ikke skal hende deg noe verre.» Mannen gikk da bort og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og fordi Jesus gjorde slike ting på sabbaten, var jødene stadig efter ham.
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 4):


Nye program:

Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF