21.november på EWTN Norge

21.november på EWTN Norge | 33. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeDagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Kirkebønn

Herre, se i nåde til oss som i dag feirer minnet om den hellige Jomfru Maria og alt hva du har virket i henne til vår frelse. Gi oss på hennes forbønn å få del i fylden av din nåde. Ved vår Herre

1.Lesning Sak 2,14-17

Fryd og gled deg, Sions datter! For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli mitt eget folk. Jeg vil bo hos deg. Da skal du sanne at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda i eie som sin arvelodd på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for Herren, hver levende skapning! For han har brutt opp fra sin hellige bolig.

Responsoriesalme Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Omkved: Store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.

For han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som gikk med hovmodstanker,

og støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av sin tjener Israel så han kom i hu sitt løfte til våre fedre og viste miskunn mot Abraham og hans ætt – til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Salig er den som hører Guds ord
og retter seg etter det. Halleluja.

Dagens evangelium Matt 12,46–50

På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendeskjema tirsdag
Program 08:30-09:30
08:30 – Rosenkrans
09:00 – Laudes
09:15 – 2.lesning matutin

14:00 – Direkte messe EWTN

Program 17:30 – 21:00
17:30 – Rosenkrans
18:00 – Vesper
18:15 – 2.lesning matutin
18:30 – Katekese
19:00 – Foredrag
20:00 – EWTN produksjon
20:30 – Rosenkrans

Sendeskjema utenom disse tider finner du på
https://www.ewtn.com/tv/schedule/europe


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF