21.november på St Rita – Dette er min mor og mine brødre.

21. november på St Rita – EWTN Norge – Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet

Himler, send dugg fra det høye,
la den Rettferdige komme som regn fra skyen
og vår Frelser fødes av den åpne jord.

Herre, se i nåde til oss som i dag feirer minnet om den hellige Jomfru Maria og alt hva du har virket i henne til vår frelse. Gi oss på hennes forbønn å få del i fylden av din nåde. Ved vår Herre

Dagens evangelium Matt 12,46–50
På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 2):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF