21.oktober på St Rita – Nå blir det regn!

21.oktober på St Rita – EWTN Norge – 29. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Dagens evangelium Luk 12,54–59
På den tid sa Jesus til folkemengden:

«Når dere ser det skye til i vest, så sier dere straks: ‘Nå blir det regn!’ og det slår til. Og når dere merker at sønnavinden blåser, sier dere: ‘Nå blir det varmt,’ – og det slår også til. Hyklere! Hva jord og himmel varsler, det vet dere å tyde; men tyde den tid som nå er inne, det har dere ingen forstand på?

Men kan dere da ikke ut fra deres egen erfaring dømme om hva som nå må til? Hvis du er på vei til retten med din motpart, sørg da for å komme overens med ham før dere er fremme. Ellers trekker han deg kanskje for dommeren, dommeren overleverer deg til betjenten, og betjenten setter deg i fengsel. Og det sier jeg, – derfra slipper du ikke ut før du har betalt inntil siste øre!»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 1):Nye program:


Video:

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF