22.januar på EWTN Norge

22.januar på EWTN Norge | 3. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen


Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

1.Lesning 2 Sam 5,1–7.10

I de dager kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa: «Vi er av samme kjøtt og blod som du. Allerede for lang tid siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»

Da kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem der for Herrens ansikt. Så salvet de David til konge over Israel. David var tretti år da han ble konge, og han styrte i førti år. I Hebron regjerte han over Juda i syv år, og i Jerusalem regjerte han over hele Israel og Juda i trettitre år.

Kongen og hans menn drog nå til Jerusalem, mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: «Her kommer du aldri inn! Selv blinde og lamme kan drive deg bort.» Men David tok allikevel Sions borg, som nå er Davids by. Hans makt økte stadig; for Herren, hærskarenes Gud, var med ham.

Responsoriesalme Sal 89(88),20.21-22.25-26

Omkved: Trofast og god vil jeg være mot ham.

En gang talte du i et syn
til dem som var tro mot din pakt:
«Jeg har satt kronen på en helt,
reist opp en ung kriger av folket.»

David, min tjener, fant jeg,
med hellig olje salvet jeg ham.
Min hånd skal holde ham oppe,
min arm gi ham styrke.

Trofast og god vil jeg være mot ham,
i mitt navn skal han finne sin styrke.
Jeg lar ham legge sin hånd på havet,
sin høyre hånd på elvene.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 3,22–30

På den tid sa de lovkyndige som var kommet fra Jerusalem: «Han er besatt av Beel-Zebul! Det er ved hjelp av demonenes fyrste at han driver demoner ut!» Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i lignelser:

«Hvordan kan Satan drive ut Satan? Et rike som står splittet kan ikke bestå, heller ikke en familie som ligger i innbyrdes strid. Og hvis Satan står splittet og i strid med seg selv, kan han ikke stå seg, da er det ute med ham. På den annen side: Ikke kan noen bryte inn i huset til en mektig mann og røve det han eier, uten først å ha tatt ham til fange, først når det er gjort, kan han plyndre ham. Sannelig, det skal dere vite, at alt skal bli menneskene tilgitt, deres synder og alle deres gudsbespottelser, så mange de enn er. Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får aldri tilgivelse, men forblir skyldig i en evig synd.» Dette sa han som svar på det de hadde sagt – at han var besatt.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF