23.juli på EWTN Norge | Dette må en fiende ha gjort.

23.juli på EWTN Norge | 16. søndag i det alminnelige kirkeår


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messe


Klikk på bilde for å lese mer om den hellige Birgitta av Sverige

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 13,24–43

å den tid fremsatte Jesus en annen lignelse for folket:

«Himlenes rike kan lignes med en mann som sår godt såkorn på sin åker. Men mens folkene sover, kommer hans fiende og sår ugress blant hveten, og går sin vei igjen.

Da kornet nå skjøt opp og satte aks, vokste også ugresset frem. Da gikk tjenerne til husbonden og sa: ‘Herre, det var da godt såkorn, det du sådde til åkeren med? Hvor kommer så dette ugresset fra?’ Han svarte: ‘Dette må en fiende ha gjort.’ Og tjenerne spør: ‘Vil du at vi skal gå ut og luke det vekk?’ Men han svarer: ‘Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Nå får begge bli stående og vokse til høsten kommer. Så, når skurdtiden er inne, sier jeg til onnefolkene: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter til å brennes; og så skal dere samle hveten i hus.’»

[En annen lignelse han fremsatte for dem, lød slik: «Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, blir det til den største planten av dem alle, ja til et tre med grener, hvor himmelens fugler kan komme og slå seg ned.»

Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er lik en surdeig, som en kvinne tok og la inn i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.»

Alt dette sa Jesus til mengden i lignelser. Ja, uten å bruke lignelser talte han ikke til dem, – slik at det skulle gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten: «Jeg vil åpne min munn i billedtale, den skal utsi hva der er skjult fra opphavet av.»

Så forlot han mengden og kom tilbake til huset. Disiplene gikk da til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte:

«Han som sår det gode såkornet, det er Menneskesønnen, og åkeren, det er verden. Det gode såkornet er de som hører Riket til, men ugresset er de som hører den Onde til. Fienden som sår det, er djevelen. Skurdtiden er verdens ende, og onnefolkene er englene.

Og som ugresset blir sanket sammen og brent, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut for å luke vekk fra hans rike ‘alle dem som handler urett og fører andre til fall’, og kaste dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Mens de rettferdige skal stråle som solen i sin Fars rike.

Den som har ører, han høre!»]

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa
In Rome, relic of St. Mary Magdalene’s foot points way to the Vatican


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 23.juli
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Forgotten Heritage, St. Peter Julian Eymard: The Eucharist and The Renewal of the Priesthood
02:00 Mother Angelica Live Classics, Conscience
03:00 The Doctors of the Church, Saint Francis de Sales
03:30 Becoming Catholic, The Church and Its Mission
04:00 Stones and Pearls: The Rosary in the Holy Land, The Floor of Heaven: From the Second Glorious Mystery of the Rosary
04:30 The Heresies, Ep. 10- Iconoclasm
05:00 Signs of Life, What’s in the Water
05:30 Catholic Beginnings, St. Patrick’s Cathedral (Fifth Ave.), Pt. 3
06:00 The Holy Land Rosary, Glorious Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
07:00 Called to Communion with Dr. David Anders, Second Coming
08:00 Aid to the Church in Need, Ethiopia, Hope Lives on the Other Side (Refugees)
08:30 Saints vs. Scoundrels, St. Teresa Benedicta of the Cross (Edith Stein) vs Nietzsche, Pt. 1
09:00 Mother Angelica Live Classics, God as Father
10:00 Holy mass on the world day for grandparents and the elderly.
11:30 Walsingham Stories, Fr. Sean Davidson, Pt. 2
12:00 Angelus with Pope Francis
12:30 Sunday Best with Fr. Groeschel, Understanding People of Other Religions
13:00 New! Holy Mass from Knock
14:00 Sunday Mass
15:20 The Litany of the Sacred Heart of Jesus
15:30 New! Holy Rosary and Devotions with The Franciscan Missionaries of The Eternal Word
16:00 Chaplet of Divine Mercy
16:20 New! Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 Be Your Best!, He Turned the World Upside Down
17:00 Living the Liturgy: Clear Creek Monastery
18:00 New! From the Heart, with Mother Angelica, Selective Scripture and Roadblocks in Faith
18:30 New! Holy Rosary from Lourdes
19:00 World Over
20:00 Mother Angelica Live Classics, Conscience
21:00 New! Vaticano, Humanae Vitae: A Prophetic Encyclical
21:30 Dietrich Von Hildebrand: A Knight for Truth, Blessed Are the Peacemakers
22:00 Saint Bridget of Sweden
23:30 Life is Worth Living, How to Psychoanalyze Yourself

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN

Klikk på bilde for å se The Doctors of the Church

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Daglig messe

 


Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF