23.juni på EWTN Norge |

23.juni på St Rita – EWTN Norge | 11. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 6,19–2
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller mark kan tære, hvor ingen tyver kan bryte inn og stjele. For der hvor din skatt er, der kommer også ditt hjerte til å være. Øyet er legemets lys. Er da ditt øye klart, får hele din kropp del i lyset; men er ditt øye sykt, er hele din kropp i mørke. Og når selv lyset i deg er fordunklet, hvor dypt må da ikke mørket bli!»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:
Nye program:Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF