23.september på St Rita – Du er Guds Salvede

23.septmber på St Rita – EWTN Norge – 25. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Evangelium Luk 9,18–22
Det hendte en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija, og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.» «Enn dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.» Men han la dem sterkt på sinne ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde».»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 1):Nye program:


Video:

YouTube player

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF