24.mars på St Rita | Det er det verk Gud krever

24.april på St Rita – EWTN Norge | 3. uke i påsketiden, mandag

Den gode hyrde er oppstanden, han som gav sitt liv for fårene
og døde for sin hjord. Alleluja.

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot.
Ved vår Herre…

Evangelium Joh 6,22–29
På den tid stod folk igjen nede ved sjøen, de hadde sett at det bare hadde vært én båt der, og at Jesus ikke hadde fulgt med disiplene ombord, men at disse var dratt avgårde alene. Nå kom det imidlertid båter fra Tiberias og la til i nærheten av det stedet hvor folket hadde holdt måltid på brødene. Og da mengden så at Jesus ikke var der, og ikke hans disipler heller, gikk de selv ombord i båtene for å dra til Kafarnaum og lete efter Jesus. Og da de fant ham på den andre bredden, spurte de ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem:

«Sann disse mine ord! Dere leter efter meg, ikke fordi dere har sett jærtegn, men fordi dere fikk stillet deres sult på brød. Men nå skal dere arbeide, ikke for den mat som forgår, men for den mat som forblir og gir evig liv – den som Menneskesønnen vil gi dere. For ham har Gud, Faderen, merket med sitt segl.» De sa da til ham: «Hva er det da for et verk, det arbeid Gud venter av oss?» Jesus svarte: «Å tro på ham Gud har utsendt, det er det verk Gud krever.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF