25.november på St Rita – Se på fikentreet

25. november på St Rita – EWTN Norge – 34. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre

Dagens evangelium Luk 21,29–33
På den tid fortalte Jesus disiplene denne lignelsen: «Se på fikentreet, og på de andre trærne. Når de springer ut, vet dere uten videre at nå er sommeren nær. Og på samme måte: Når dere ser alt dette hende, skal dere vite at Guds rike er nær. Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 2):Nye program:

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF