26.mars på St Rita |

26.april på St Rita – EWTN Norge | 3. uke i påsketiden, onsdag

Min munn er full av lovsang, jeg priser din herlighet.
Mine leber skal juble når jeg synger for deg. Alleluja.

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder…

Evangelium Joh 6,35–40
På den tid sa Jesus til folket: «Det er jeg som er livets brød. Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne lide tørst. – Men det er som jeg har sagt: Dere ser meg, men tror meg ikke. Enhver som Faderen betror meg, kommer også til meg, og den som slutter seg til meg, ham vil jeg aldri vise bort; for fra himmelen er jeg steget ned, ikke for å handle på egen hånd, men for å utføre hans vilje, som har sendt meg. Og så har han bestemt, han som har sendt meg: At jeg ikke skal miste noen av dem han har betrodd meg, men at jeg skal oppreise dem alle på den ytterste dag. Ja, så er min Fars vilje, at enhver som får se Sønnen og tror på ham, skal eie det evige liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):Nye program:


Daglig messe fra EWTN Norge

YouTube player

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF