28. februar på St Rita – Du vår Far i himlene!

28.februar på St Rita – EWTN Norge | 1. uke i fasten, mandag

Herre, du har vært oss en tilflukt fra slekt til slekt;
fra evighet til evighet er du.

Herre, se i nåde til ditt folk. Tenn din ild i våre hjerter, så vi som med vår faste forbereder oss til påskefesten, må brenne av lengsel etter deg.
Ved vår Herre…

Evangelium Matt 25,31–46
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:

Du vår Far i himlene!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!

Gi oss det brød vi trenger idag.

Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt! For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»
(www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Dagens helgen:

Tidebønner (uke 3):


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF